مرور برچسب

اکو قلب چگونه انجام میشود

آزمایش اکوی قلب چه چیزی را نشان می دهد؟

اکوکاردیوگرافی با استفاده از امواج صوتی تصاویری از قلب شما تهیه می کند. پزشک می تواند از تصاویر اکوکاردیوگرافی برای شناسایی بیماری های قلبی شما استفاده کند. این آزمایش به پزشک اجازه می دهد تا ضربان قلب و پمپاژ کردن خون توسط قلب را مشاهده…