مرور برچسب

آنژین قلبی

انواع آنژین قلبی (درد قفسه سینه) و راه های درمان آن

آنژین قلبی یا درد قفسه سینه یک اصطلاح پزشکی مورد استفاده برای توصیف ناراحتی موقت قفسه ی سینه است. این درد هنگامی که به قلب به اندازه ی کافی خون نمی رسد اتفاق می افتد. علت درد قفسه سینه چیست؟ قلب زمانی که مقدار کافی خون دریافت نمی کند،…