جدیدترین مقالات پزشکی

ماسل بریج چیست؟

بیماری ماسل بریج یا پل میوکارد بیماری ای مادرزادی است که در آن یک نوار از عضله قلبی به جای آنکه از زیر آئورت گذشته باشد از روی آن رد شده است. پل میوکارد چیست؟ قلب شما از ماهیچه…