مرور برچسب

آنژیوپلاستی عروق کرونر

مقایسه آنژیوپلاستی و عمل قلب باز

برای انتخاب بین آنژیوپلاستی و عمل قلب باز توصیه پزشک از همه مهم تر است. اما در این مقاله سعی می کنیم این دو فرآیند درمانی را رو در روی هم مقایسه کنیم. این روش ها برای درمان گرفتگی عروق کرونر یا تصلب شرایین حاد استفاده می شود که شدید ترین…