مرور برچسب

دسیله در آنژیوگرافی

دسیله همان شیت آنژیوگرافی است یا وسیله ای که قبل از شروع آنژیوگرافی و یا آنژیوپلاستی در رگ پا یا دست قرار میدهند و بعنوان یک دریچه یک طرفه اجازه عبور وسایل لازم برای آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی را میدهد

آنژیو قلب از راه دست چقدر طول میکشد؟

آنژیوگرافی عروق کرونر قلب از طریق دست یا رادیال عملی است که توسط متخصص قلب و عروق برای تشخیص انسداد و گرفتگی های عروقی که مانع عبور خون به قلب می شوند، به کار می رود. در این مقاله با آنژیو قلب از دست بیشتر آشنا می شوید. مزایای آنژیوگرافی…