مرور برچسب

ضربان قلب نرمال

ضربان قلب نرمال چند است؟

تعداد دفعات ضربان قلب در هر دقیقه را نبض یا ضربان قلب می گویند. ضربان قلب نرمال هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، اما میزان طبیعی آن در افراد بزرگسال، بین 60 الی 100 بار در هر دقیقه است. ضربان قلب طبیعی هر فرد، بستگی به عوامل مختلفی از قبیل…