مرور برچسب

فشار خون 10 روی 6

به نیرویی که توسط گردش خون بر دیواره عروق خونی وارد می شود، فشار خون گفته میشود. فشار خون یکی از علائم اصلی حیات است. فشار خون همیشه با دو عدد نشان داده می شود. فشار خون 10 روی 6  و فشار خون 10 روی 5 را در ادامه بررسی می‌کنیم.

1️⃣ فشار سیستولیک یا فشار MAX (زمانی که قلب می تپد)

2️⃣ فشار دیاستولیک یا فشار MIN (زمانی که قلب آرام است)

فشار خون 10 روی 6 چیست

هنگامیکه اندازه گیری ها نوشته میشوند، فشار سیستولیک بر روی فشار دیاستولیک نوشته می شود. پس ۱۰ نماینگر فشار سستولیک و ۶ فشار دیاستولیک است. اگر فشار سیستولیک پایین تر از ۱۲ و فشار خون دیاستولیک پایین تر از ۸ باشد، به عنوان فشار خون نرمال در نظر گرفته می شود، در نتیجه فشار ۱۰ روی ۶ فشار خون نرمال است.

فشار خون 10 روی 5

فشار ۱۰ روی ۵ نیز فشار خون نیز نرمال است. چون فشار سیستولیک کمتر از ۱۰ و فشار دیاستولیک کمتر از ۵ است.

👈 توجه: البته باید به این نکته توجه کرد که فشار خون نرمال در سنین مختلف، متفاوت است.

علائم فشار خون پایین که جدی گرفته نمی شوند!

هنگامی که فشار خون برای رساندن خون لازم به اندام های بدن کافی نیست، ارگان ها به درستی کار نمی کنند و ممکن است به طور موقت یا دائمی آسیب ببینند. در این مقاله به بررسی علادم فشار خون پایین و روش های درمان آن می پردازیم. نشانه های فشار خون…

طبقه بندی و جدول فشار خون نرمال در سنین مختلف

به کمک جدول فشار خون، فرد می‌تواند به‌ راحتی بفهمد فشار خون وی در چه سطحی قرار دارد. فشار خون کلی از طریق اندازه‌گیری فشار خون سیستول و دیاستول مشخص می‌شود. عدد بزرگ‌تر مربوط به فشار خون سیستول است و میزان فشار خون در داخل رگ‌ها در زمان…